Skip to main content

Schedule of reception of citizens

Heads of the Public Services Agency

Name, surnameFunctionDays of receptionPerson responsible for the registration of visits
Mircea ESANUDirectorThe first and the third Monday of the current month, from 14:00 to 16:00(+373 22) 50-4420
Sergiu MANICDeputy DirectorThe first and the third Monday of the current month, from 14:00 to 16:00(+373 22) 50-4420
Iurie CRISTEADeputy DirectorThe first and the third Monday of the current month, from 14:00 to 16:00(+373-22)26-95-40
Departamentul acte de identitate, cetățenie și evidență a persoanelor
Prenumele, numeleFuncțiaZiua de audienţăTelefon de contact pentru înscrierea în audienţă
Stelian Gorincioișef departamentîn fiecare zi de marți, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 11/1
(+373 22) 50-4386
Svetlana Rotarușef adjunct departamentîn fiecare zi de joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
(+373 22) 50-4386
Departamentul stare civilă
Prenumele, numeleFuncțiaZiua de audienţăTelefon de contact pentru înscrierea în audienţă
Svetlana Bureașef departamentîn fiecare zi de marți, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 11/1
(+373 22) 26-7293
Veronica Busuioc-Volosatîișef adjunct departamentîn fiecare zi de marți, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 11/1
(+373 22) 26-7293
Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto
Prenumele, numeleFuncțiaZiua de audienţăTelefon de contact pentru înscrierea în audienţă
Iacov Zavturșef departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28
(+373 22) 50-4919
Iurie Antocișef adjunct departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28
(+373 22) 50-4919
Mihail Scutarișef adjunct departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28
(+373 22) 50-4919
Direcția înmatriculare vehicule
Aurelian Burdașef direcțieîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28
(+373 22) 50-4919
Direcția permise de conducere 
Gheorghe Bunghezșef direcțieîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28
(+373 22) 50-4919
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
Prenumele, numeleFuncțiaZiua de audienţăTelefon de contact pentru înscrierea în audienţă
Angela Belobrovșef departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47
(+373 22) 20-7801
Nicolae Boldeșșef adjunct departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47
(+373 22) 20-7801
Departamentul management servicii publice
Prenumele, numeleFuncțiaZiua de audienţăTelefon de contact pentru înscrierea în audienţă
Dorin Mîndreanușef departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
(+373 22) 50-4585
Vitalie Ciolacșef adjunct departamentîn fiecare zi de marți și joi, în intervalul orelor 14:00 - 16:00
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
(+373 22) 50-4585

În audiență la conducerea Agenției Servicii Publice vor fi înscriși doar cetățenii problema cărora nu s-a soluționat în ordine ierarhică de către: conducerea departamentelor de profil, subdiviziunilor teritoriale.

Audiența cetățenilor de către conducătorii subdiviziunilor teritoriale se va organiza în zilele lucrătoare la solicitarea cetățenilor.