Skip to main content

Date deschise

Scopul principal al datelor deschise este de a promova transparența guvernamentală, responsabilitatea și participarea publică, precum și de a stimula inovarea și dezvoltarea economică.

Rubrica prezintă resursă informațională publică, creată în scopul facilitării accesului liber a cetățenilor la datele deschise generate sau produse de Agenție Servicii Publice conform domeniilor de competență întru-un fomat ușor de accesat, respectînd principiile privind:

  1. Accesibilitate. Datele deschise sunt disponibile pentru publicul în modul gratuit și fără careva restricții sau mecanisme de control.
  2. Reutilizare. Datele sunt disponibile întru-un format care permite utilizatorilor descărcarea și refolosirea acestora în diferite scopuri, inclusiv pentru analiză, cercetări și dezvoltarea aplicațiilor.
  3. Structurate. Date statistice sau date structurate (seturi de date) sunt reflectate într-o listă sau într-o formă non-narativă și pot fi transmise în format digital și procesate automat.
  4. Actualitate. Datele sunt actualizate și revizuite periodic în mod regulat pentru a menține relevanța acestora

More details

Portalul guvernamental datelor deschise al Republicii Moldova furnizează acces la o varietate de informații pentru toți cei interesați de a accesa și utiliza datele care sunt colectate și produse de ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, precum și instituțiile publice autonome, în limitele competenţelor atribuite