Skip to main content

Servicii informaţionale

Pentru contractarea serviciilor informaţionale, prestate prin intermediul SIC „ACCES-Web”, sau a datelor statistice din registrele de stat, apelaţi la numerele de telefon (+373 22) 50-4337,

 (+373 22) 50-4979, (+373 22) 26-9594, (+373 22) 50-4312, (+373 22) 26-9581 sau contactați-ne la adresa electronică acces@asp.gov.md

Termene și tarife

Acordarea informației din registrele de stat sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice, la comandă individuală

TermenTarif
Conform condițiilor contractuluiConform condițiilor contractului
5 zile lucrătoaregratuit38a

 

Acces la registrele de stat prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Statistica”

Denumirea serviciuluiTermenTarif
Elaborarea/ modificarea formei de prezentare a raportului statisticConform condițiilor contractuluiConform condițiilor contractului
Organizarea conexiunii securizate la Sistemul Informațional Automatizat „Statistica” prin reţeaua Internet (pentru un utilizator)Conform condițiilor contractului1025 lei
Acordarea abonamentului lunar (pentru un utilizator)Conform condițiilor contractului100 lei

Acces la registrele de stat prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „ACCES-Web”

Denumirea serviciuluiTermenTarif
Organizarea conexiunii securizate la Sistemului Informațional Automatizat „ACCES-Web” prin reţeaua Internet (pentru un utilizator);Conform condițiilor contractului1025 lei
Abonament lunar (pentru un utilizator)Conform condițiilor contractului

400 lei 


gratuit1

Atenție!

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, funcțiile de prestare a serviciilor cadastrale au fost preluate de către Instituția Publică Cadastrul bunurilor imobile.

Acces la Cadastrul bunurilor imobile

Denumirea serviciuluiTermenTarif
Conectarea la banca centrală de date a Cadastrului bunurilor imobile (pentru un utilizator);Conform condițiilor contractului

300 lei 


gratuit2

Abonament lunar (pentru un utilizator)Conform condițiilor contractului

150 lei 


gratuit2

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


38aCondițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 172 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Agenția Servicii Publice dispune de un sistem unic al resurselor informaţionale de stat, ce conţine informaţii referitoare la persoanele fizice, persoanele juridice şi mijloacele de transport.

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat, din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova, reprezintă una dintre condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, ce asigură calitatea procesului decizional, reprezintă “inima” prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

 • Accesarea datelor din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIC “Acces-Web”.
 • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele”.
 • Acces la datele statistice din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIA „Statistica”.

Resursele și Registrele Informaţionale de Stat de bază

 1. Registrul de Stat al Populaţiei (RSP)
 2. Registrul de Stat al Unităţilor de Drept (RSUDt

Resursele şi Registrele Informaţionale de Stat departamentale

 1. Registrul de stat al transportului (RST)
 2. Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)

Prestarea serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „Acces -web”

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) “ACCES-Web”:

 • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat – IDNP, imaginea grafică, etc.;
 • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
 • unitatea de transport – caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.

Serviciile informaţionale, realizate prin SIC „ACCES-Web”, oferă vizualizarea informaţiei necesare şi garantat veridice, în regim online şi non-stop (24 din 24).

Categoriile solicitanților

Categorii de solicitanţi a serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „ACCES-Web”:

 • persoane juridice de drept public (în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu ce se află în competenţa acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative ale Republicii Moldova în vigoare);
 • persoanele juridice de drept privat (în scopul verificării veridicităţii informaţiei din documente prezentate de către persoanele fizice şi juridice – clienţi pentru subscrierea la serviciile prestate de către persoanele juridice de drept privat).

Documente necesare

Prestarea serviciilor informaţionale se realizează în strictă conformitate cu actele normative din domeniu, în baza unui Contract de prestări servicii informaţionale.
DenumireaFișier
Modelul cererii de acordare/modificare a accesului la resursele informaţionale
Model. Lista utilizatorilor SIC „Acces-web”

Informație oferită de:

I.P. “AGENŢIA SERVICII PUBLICE”

Ultimul salvat:

18.05.2024