Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Organizația sindicală a Agenției Servicii Publice

Organizația sindicală primară a Agenției Servicii Publice a fost fondată de un grup de angajați ai Agenției și înregistrată la Ministerul Justiției la 25 iulie 2017. Consiliul sindical este ales din 13 persoane. Președinte al Organizației sindicale la adunarea de constituire a fost ales dl Petru Bolgaru.

Scopurile principale ale Organizației sindicale sunt:

  • apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat;
  • participarea membrilor organizaţiei sindicale în calitate de reprezentanți legali ai salariaților  în cadrul parteneriatului social la negocierile colective cu administrația Agenției,
  • participarea la elaborarea și încheierea Contractului colectiv de muncă, precum şi asigurarea respectării acestuia;
  • reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaților;
  • participarea la examinarea şi soluţionarea litigiilor individuale și colective de muncă generate de încălcarea legislaţiei în vigoare.
  • verificarea corespunderii condițiilor de muncă a salariaților standardelor stabilite;
  • participarea la cercetarea accidentelor de muncă;
  • participarea la examinarea şi soluţionarea litigiilor individuale și colective de muncă generate de încălcarea legislaţiei în vigoare.