Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Call-centrul Agenției Servicii Publice - servicii de suport informaţional şi de comandă a documentelor

Call-centrul și Informații

Programare la servicii

Linia instituţională unică "ANTICORUPŢIE"

Informaţii generale

Apelând la numărul 14 909 de la un telefon mobil sau fix, orice cetăţean, aflat pe teritoriul RM, poate primi informaţii detaliate despre serviciile oferite de Agenția Servicii Publice, inclusiv cele prestate online sau să efectueze comanda prin telefon.
Pentru apelurile din străinătate e necesar să formaţi (+373-22) 25-70-70.

Activitatea Call-centrului Agenției Servicii Publice este orientată spre prestarea serviciilor de comandă a documentelor din registrele de stat (Registrul de Stat al Populaţiei, Registrul de Stat al Transportului, Registrul de Stat al Conducătorilor Auto, etc.) şi prestarea serviciilor informative şi consultative.

În cazul unui apel din străinătate, solicitantul este taxat cu tarif standard pentru ţara din care este efectuat apelul.

Serviciul este disponibil de luni până vineri, 08:00 - 17:00.

Servicii informative şi consultative prin telefon

Documentarea populaţiei:

 • Buletin de identitate al cetăţeanului RM
 • Buletin de identitate provizoriu al cetăţeanului RM
 • Paşaportul cetăţeanului RM
 • Acte de identitate pentru străini
 • Cetăţenia Republicii Moldova
 • Evidenţa locuitorilor în Republica Moldova
 • Permis de mic trafic de frontieră pentru rezidenţii din zona de frontieră a României
 • Modificarea datelor care nu atrag după sine schimbarea documentului
 • Eliberarea adeverinţelor cu utilizarea informaţiei din Registrul de Stat al Populaţiei şi/sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor
 • Programarea prealabilă
 • Livrarea documentelor la adresa solicitată
 • Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM

Documentarea conducătorilor auto:

 • Examen
 • Perfectarea permisului de conducere
 • Preschimbarea permisului de conducere
 • Restabilirea şi restituirea permisului de conducere
 • Confirmarea dreptului de a conduce vehicule
 • Documentarea conducătorilor auto, cetăţeni ai RM aflaţi peste hotare
 • Documentarea conducătorilor auto, cetăţeni străini şi apatrizi
 • Instituţii de pregătire a conducătorilor auto

Documentarea mijloacelor de transport:

 • Certificat de înmatriculare a mijlocului de transport
 • Număr de înmatriculare
 • Identificarea unităţii de transport
 • Radierea de la evidenţă a mijlocului de transport

Alte servicii ale Agenției:

 • Sisteme şi resurse informaţionale
 • Tipografie şi poligrafie
 • Ştampile şi sigilatoare
 • Cercetări tehnico-ştiinţifice
 • Instruire
 • Logistică

Operatorul Call-centrului Agenției Vă va oferi următoarea informaţie:

 • condiţiile de examinare a cererilor
 • lista documentelor necesare
 • termene şi tarife
 • adresele şi orele de primire ale subdiviziunilor teritoriale
 • condiţii de utilizare a serviciilor informaţionale online
 • metode de achitare a serviciilor
 • crearea contului şi comanda documentelor pe Portalul serviciilor electronice
 • statutul comenzii plasate în formă electronică sau prin telefon
 • alte detalii

Serviciul asigură primirea şi prelucrarea cererilor prin telefon, pentru comandarea următoarelor documente:

 • Adeverinţa privind confirmarea eliberării buletinului de identitate;
 • Adeverinţa privind confirmarea eliberării paşaportului cetăţeanului RM;
 • Adeverinţa privind confirmarea înregistrării la domiciliu;
 • Adeverinţa privind confirmarea plecării cu domiciliul stabil peste hotarele RM;
 • Adeverinţa privind apartenenţa la cetăţenia RM;
 • Adeverinţa privind posesia mijlocului de transport;
 • Adeverinţa privind posesia permisului de conducere, cu categoriile respective indicate;
 • Comanda Oficiului mobil de documentare.

Condiţiile de acceptare a comenzii

Pentru a comanda acte prin telefon, solicitantul oferă următoarea informaţie:

 • datele cu caracter personal (IDNP, nume, prenume);
 • datele buletinului de identitate valabil.

Procedura comenzii actelor prin telefon

Consecutivitatea paşilor pentru comanda actelor prin telefon este următoarea:

 • Apelaţi numărul de telefon 14 909 sau (+373-22) 25-70-70 şi numiţi operatorului actul pe care doriţi să-l comandaţi.
 • Oferiţi operatorului informaţia necesară referitor la datele Dvs. personale şi datele din actele pe care le deţineţi şi acceptaţi prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul executării serviciului solicitat. Indicaţi adresa şi telefonul de contact, altă informaţie (în dependenţă de serviciul comandat).
 • Confirmaţi că datele oferite operatorului sunt corecte. Acceptaţi comanda.
 • Notaţi numărul comenzii, suma pentru plată, modalitatea de achitare, termenul de executare, locul şi condiţiile de eliberare a actului.
 • Achitaţi comanda printr-o modalitate aleasă în decurs de 3 zile lucrătoare, din momentul plasării comenzi.
 • Ridicaţi documentul la adresa indicată de operator la comandarea actului, respectând condiţiile de eliberare a actelor.

În scopul prestării serviciilor calitative de către operatorii Call-centrului, conversaţia Dvs. va fi înregistrată.

Solicitantul poartă răspundere personală pentru prezentarea datelor eronate.
Cererea este transmisă spre executare doar după achitarea serviciului.
Prezentarea de către Dvs a datelor personale operatorului Call-centrului constituie, implicit, şi consimţământul Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru o consultaţie specializată, operatorul Call-centrului, după caz, va face legătura cu specialiştii responsabili de prestarea serviciilor.

Call-centrului Agenției este un instrument eficient de informare a utilizatorilor. Capacitatea Call-centrului permite procesarea a 500 de comenzi pe zi, prin telefon şi Internet, şi prelucrarea a 800 de apeluri telefonice. Mulţi utilizatori au apreciat la justa valoare gradul de economie, simplitatea şi comoditatea acestui tip de serviciu.

Informaţia generală despre comandarea actelor, despre serviciile noi, este oferită şi prin mesageria vocală, la telefon 14 909 sau (+373-22) 25-70-70.

Întrebările, sugestiile şi petiţiile Dvs. rugăm să le prezentaţi la adresa electronică e-services@asp.gov.md sau prin completarea formei pe Portal. Răspunsurile vor fi expediate la adresele indicate de petiţionari.


Formaţi numărul 14 909 şi veţi auzi:
"Vă salută serviciul de suport informaţional şi de comandă a documentelor al Agenției Servicii Publice" şi veţi sesiza disponibilitatea operatorului de a vă fi de maxim ajutor!
Informaţia generală despre comandarea actelor, despre serviciile noi, este oferită şi prin mesageria vocală, la telefon (+373-22) 25-70-70.