Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Modelele actelor necesare solicitării statutului de utilitate publică

Titlu Fișier
Modelul cererii pentru atribuirea statutului de utilitate publică
Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind întrunirea cumulativă a condiţiilor stabilite de lege pentru atribuirea statutului de utilitate publică