Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 260 lei
130 lei33
3 zile lucrătoare 780 lei
1 zi lucrătoare 1300 lei

33Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 13 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

Programare
online