Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile, dobândit în rezultatul unei tranzacţii sau prin moştenire.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului înregistrat sau persoana împuternicită în modul stabilit

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online