Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  • Cererea de modelul aprobat;
  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  • Documentul care constituie temeiul apariţiei dreptului (contract, act administrativ, hotărârea instanţei de judecată, etc.).
Programare
online