Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Întocmirea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Completarea formularului Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren pentru terenurile proprietate privată, care, ulterior, se prezintă pentru semnare administraţiei autorităţii publice locale responsabilă de eliberarea titlului, pe teritoriul căruia este amplasat bunul imobil. Titlul se completează în baza raportului lucrării cadastrale, recepţionat în modul stabilit de Agenţia Servicii Publice.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului deţinătorului de teren

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Hotărârea Guvernului nr.750/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modelele unice ale titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, modul de completare, eliberare și păstrare a acestora;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online