Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Reevaluarea specială a bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

1) nelocative:

a) clădire

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 170 lei

 

b) construcție (edificiu)

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 80 lei

 

c) încăpere izolată

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 130 lei

 

d) teren

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 120 lei

2) locative și din întovărășirile pomicole:

a) clădire auxiliară casei de locuit

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 50 lei

 

b) casă de locuit

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 80 lei

 

c) încăpere izolată

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 80 lei

 

d) teren

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 70 lei
  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online