Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referitoare la bunul imobil, drepturile şi restricţiile înregistrate şi titularii acestora. Extrasul este solicitat în procesul efectuării tranzacţiei sau altor operaţiuni cu un bun imobil.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate sau persoana ce acţionează din numele acestuia.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  2. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online