Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoaree 130 lei
100 lei35a
gratuit36
1 zi lucrătoaree 390 lei
310 lei35a
În ziua adresăriie 650 lei
520 lei35a

eServiciile marcate cu litera „e” sunt disponibile inclusiv în mod electronic.


35a Condițiile de prestare a serviciului cu reducere sunt stipulate în pct. 171 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


36Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:
Programare
online