Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Certificatul despre înscrierile în Registrul bunurilor imobile este o informație privind înscrierile la zi ce se conțin în Registrul bunurilor imobile, care cuprinde date oficiale referitor la bunul imobil identificat prin număr cadastral (adresa sau locul amplasării, suprafața, modul de folosință); titularul dreptului de proprietate şi actele în temeiul cărora a fost înregistrat dreptul de proprietate; date referitor la alte drepturi reale înregistrate, notări şi restricții (grevări, interdicții) instituite asupra bunului imobil şi dreptului de proprietate asupra lui. Certificatul nu conține date cu caracter personal ale titularilor de drepturi.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

Programare
online