Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil, pentru un dosar

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.
Programare
online