Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Categorii Tarif Locul prestării
Conform programării prealabile A, A1, A2, AM, B1 120(100) lei
B, BE 300(170) lei
C, C1, CE, C1E 320(240) lei
D, D1, D1E 320(240) lei

În paranteze este indicat tariful aplicat în cazul utilizării vehiculului ce aparține școlii auto.


La desfăşurarea probei practice a examenului la categoria/subcategoriile AM, A1, A2, A şi B1 pot fi utilizate inclusiv şi alte vehicule ce nu aparțin Agenției Servicii Publice, cu condiţia că acestea să fie supuse evidenţei în sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al transporturilor”, precum şi să fie supuse inspecţiei tehnice periodice.

Programare
online