Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

CONDUCEREA DE PROBĂ

Înainte de susținerea probei practice, pe terenul de instruire sau în condiții reale de trafic, pentru acomodare la particularitățile tehnice ale vehiculului utilizat în examinare, candidatului i se oferă posibilitatea de a parcurge cu vehiculul o distanță de circa 100 metri, cu mersul înainte, care nu se include în procedura de evaluare (conducere de probă), cu excepția pct. 35, alineat doi.

În cazul în care la parcurgerea acestei distanțe nu este posibilă efectuarea unei opriri regulamentare, examinatorul anunță candidatul despre finalizarea conducerii de probă și începerea procedurii de evaluare, fără a opri vehiculul.

În timpul conducerii de probă, candidatul poate realiza cu vehiculul de examinare până la 3 porniri din loc.

Programare
online