Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Testarea nivelului de pregătire pentru examinarea la proba teoretică prin utilizarea complexului computerizat

TERMENE ȘI TARIFE

Pregătirea pentru susţinerea examenului teoretic de obţinere a permisului de conducere

Anterior urmării probei teoretice a examenului, candidatul poate solicita la subdiviziunea competentă prestarea serviciului ”Testarea nivelului de pregătire pentru examinarea la proba teoretică prin utilizarea complexului computerizat”.

Serviciul respectiv se prestează reieșind din capacitatea de deservire s subdiviziunii.

Termen Tarif Locul prestării
Conform programării prealabile 100 lei

Testarea nivelului de pregătire pentru examinarea la proba teoretică prin utilizarea complexului computerizat (pentru o persoană, 1 oră academică)

  • Termene și tarife
  • Programare
    online