Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere provizoriu (DLP)

TERMENE ȘI TARIFE

  Termen Tarif Locul prestării
în calitate de document de bază (pentru persoana fizică care, din considerente religioase, a refuzat numărul de identificare de stat) La momentul adresării 130 lei
gratuit27
pe perioada confecționării permisului de conducere (DL) La momentul adresării 80 lei
gratuit27

27Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 9 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

  • Termene și tarife
  • Documente necesare
  • Programare
    online