Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
5 zile lucrătoare 70 lei
gratuit2

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

Programare
online