Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Oficierea căsătoriei în cadrul instituțiilor penitenciare (doar în zile lucrătoare) (tariful nu include transportul)

INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu art. 40 al Legii 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă:

  1. Încheierea căsătoriei cu o persoană condamnată sau arestată se înfăptuieşte în condiţiile legii, iar înregistrarea acestei căsătorii de către organul de stare civilă se face în localul penitenciarului sau al izolatorului de urmărire penală. Data, ora şi locul încheierii căsătoriei se coordonează în prealabil cu administraţia penitenciarului şi cu procurorul care conduce sau, după caz, efectuează urmărirea penală în cauza respectivă.
  2. Pentru completarea declaraţiei de căsătorie, persoanei condamnate sau arestate i se pune la dispoziţie formularul respectiv. Exactitatea datelor înscrise în declaraţie se confirmă de către şeful instituţiei respective, care autentifică şi semnătura declarantului.
  3. Dacă cel care se căsătoreşte cu persoana condamnată sau arestată nu se poate prezenta personal pentru a face declaraţia de căsătorie, acesta poate expedia viitorului soţ prin poştă formularul declaraţiei, completat la rubrica ”El” sau ”Ea” şi autentificat la organul de stare civilă de la locul de trai, iar persoana condamnată sau arestată completează declaraţia cu datele personale şi o transmite la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află penitenciarul sau izolatorul de urmărire penală.
  4. Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.
  5. După încheierea căsătoriei, menţiunea privind starea civilă a persoanei condamnate sau arestate se înscrie în dosarul personal al acesteia, indicîndu-se numele şi prenumele celuilalt soţ şi data încheierii căsătoriei.
Programare
online