Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea divorțului

TERMENE ȘI TARIFE

1. În baza declarației comune a soților (tariful este pentru un document):

Termen Tarif Locul prestării
25 zile lucrătoare 210 lei1
gratuit1,2

2. În baza declarației unuia dintre soți (tariful este pentru un document):

Termen Tarif Locul prestării
25 zile lucrătoare 210 lei1
gratuit1,2

3. În temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului:

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare gratuit1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online