Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Completarea actului de divorț înregistrat (în temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului, cererii ulterioare a persoanei)

TERMENE ȘI TARIFE

Completarea acestuia poate fi făcută la organul de stare civilă teritorial în a cărui raza teritorială se află instanţa de judecată, care a emis hotărârea privind desfacerea căsătoriei.

Termen Tarif Locul prestării
În ziua adresării 100 lei
gratuit2

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online