Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

TERMENE ȘI TARIFE

1. Înregistrarea schimbării numelui și/sau a prenumelui

Termen Tarif Locul prestării
40 zile lucrătoare 230 lei1
gratuit1,2
20 zile lucrătoare 460 lei1
10 zile lucrătoare 690 lei1
5 zile lucrătoare 920 lei1

2. Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (de naștere sau de deces)

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare gratuit
10 zile lucrătoare 310 lei
5 zile lucrătoare 620 lei

3. Reconstituirea actului de stare civilă

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare gratuit1
10 zile lucrătoare 290 lei1
5 zile lucrătoare 580 lei1

4. Transcrierea actului de stare civilă (cu excepția actului de deces)

Termen Tarif Locul prestării
40 zile lucrătoare gratuit
20 zile lucrătoare 310 lei
10 zile lucrătoare 620 lei
5 zile lucrătoare 930 lei1

5. Transcrierea actului de deces

Termen Tarif Locul prestării
În ziua adresării gratuit

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online