Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

INFORMAȚII GENERALE

3. Reconstituirea actului de stare civilă

Informaţii generale

Reconstituirea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de restabilire a actului de stare civilă, dacă acesta a fost:

 • înregistrat anterior, dar nu s-a păstrat din cauza pierderii integrale sau parțiale a registrelor de stare civilă;
 • înregistrat în străinătate, însă nu este posibilă obținerea certificatului de stare civilă sau extrasului de pe acesta.

Reconstituirea actelor de stare civilă se efectuează în temeiul:

 • deciziei Serviciului stare civilă teritorial (în continuare SSC), în cazul prezentării actelor ce confirmă existența anterioară a actului de stare civilă pierdut;
 • hotărârii instanței judecătorești privind constatarea faptului înregistrării actului de stare civilă;
 • comunicării organelor competente, în cazul reconstituirii actelor de deces pe numele persoanelor represate, decesul cărora s-a produs în locurile de represiune.

În cazul insuficienței actelor necesare pentru reconstituirea actului de stare civilă, solicitantului poate fi eliberat un aviz care confirmă imposibilitatea reconstituirii actului, cu adresarea ulterioară a acestuia în instanța de judecată cu cerere privind constatarea:

 • faptului juridic;
 • faptului înregistrării actului de stare civilă.
Etapele soluționării

Examinarea cererii privind reconstituirea actelor de stare civilă parcurge următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea de reconstituire a actului de stare civilă, însoțită de documentele ce atestă existența anterioară a actului poate fi depusă la SSC:

  • în a cărui rază teritorială este domiciliul solicitantului;
  • în posesia căruia s-a aflat acest act până la pierdere.
 2. Examinarea cererii:

  SSC, examinând cererea, va constitui dosarul, și va emite decizia privind reconstituirea actului de stare civilă respectiv.

  În cazul adresării la SSC de la domiciliul solicitantului, funcționarul va expedia dosarul la SSC în posesia căruia s-a aflat actul de stare civilă până la pierdere pentru întocmirea actului respectiv.

 3. Înregistrarea actului de stare civilă:

  În baza deciziei SSC, aprobat de șeful acestuia, se întocmeşte actul reconstituit în 2 exemplare. Solicitantului i se eliberează în baza actului reconstituit certificatul respectiv, iar în caz de necesitate, acesta este transmis către SSC de la domiciliul solicitantului, pentru a fi înmânat.

  În cazul reconstituirii actului de stare civilă înregistrat în străinătate, întocmirea acestuia va fi efectuată la SSC de la domiciliul solicitantului.

 4. Cazuri speciale de aprobare a dosarului de către DSC:

  În anumite cazuri, dosarul privind reconstituirea actului de stare civilă este examinat în vederea aprobării de către Departamentul stare civilă (exemplu: actul ce urmează a fi reconstituit se află sau se afla numai în posesia DSC etc.), înscrisul de stare civilă care a fost reconstituit în baza deciziei emise în localităţile din stânga Nistrului şi mun. Bender, dacă dosarul respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.

Aprobarea dosarului are loc în termen de 15 zile lucrătoare.

Categorii de solicitanți

Pot solicita reconstituirea actului de stare civilă următoarele categorii de solicitanți:

 • titularul actului de stare civilă;
 • membrii familiei, rudele decedatului în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, al persoanei în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă);
 • persoana ce dispune de procură, autentificată notarial, ce îi oferă acest drept.
Programare
online