Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat

INFORMAȚII GENERALE

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă reprezintă o procedură care are loc la organele de stare civilă şi ce intervine în cazurile în care:

 • au fost identificate două acte de stare civilă (acte repetate), întocmite ca urmare a înregistrării aceluiași fapt (naştere, deces, divorţ);
 • există actul reconstituit şi a fost identificat actul primar, întocmit ca urmare a înregistrării aceluiași fapt;
 • anularea actului de stare civilă întocmit neîntemeiat sau pe bază de acte false are loc pe calea judecătorească, iar cel reconstituit sau repetat se anulează prin decizia Serviciului stare civilă (în continuare SSC) de la domiciliul solicitantului.

Etapele examinării

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă parcurge următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea privind anularea actului de stare civilă se depune la Serviciul stare civilă teritorial în a cărui rază teritorială domiciliază persoana interesată sau la SSC deținător al actului de stare civilă.

 2. Examinarea cererii:

  SSC, examinând cererea privind anularea actului de stare civilă solicitat, va constitui dosarul și va emite decizia privind anularea actului de stare civilă. Ulterior, dosarul respectiv va fi expediat Departamentului stare civilă spre aprobare.

 3. Anularea actului de stare civilă:

  După aprobarea de către Departamentul stare civilă a deciziei privind anularea actului de stare civilă, SSC va anula actul respectiv și va elibera solicitantului Avizul de anulare a actului de stare civilă.

Categorii de solicitanţi

Pot cere la organele de stare civilă anularea actelor, următoarele categorii de persoane:

 • titularul actului;
 • reprezentantul legal a titularului actului;
 • persoanele interesate.
Programare
online