Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

DOCUMENTE NECESARE

Pentru solicitarea certificatului privind capacitatea matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

 1. actele de identitate ale viitorilor soţi;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
 3. declaraţia pe propria răspundere;
 4. documente de stare civilă, care confirmă statutul solicitanţilor.

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente ale cetăţeanului străin:

 • copia paşaportului autentificată notarial, apostilată/supralegalizată în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) tradusă în limba de stat şi autentificată notarial;
 • certificatul privind starea civilă, eliberat de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, apostilat/supralegalizat în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) tradus în limba de stat şi autentificat notarial;
 • actele care fac dovada încetării căsătoriei,(ex: hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului), apostilate/supralegalizate în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.

Actele emise de către autorităţile statelor care nu sunt parte la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, (ex: Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) destinate utilizării pe teritoriul Republicii Moldova sau care au formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (ex: Germania), se supun procedurii de supralegalizare.

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi nevoie de supralegalizare/apostilare:

 • extrasele multilingve de pe actele de naștere, căsătorie și deces emise în temeiul Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 din 08.09.1976, Viena, privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă de către organele competente ale următoarelor state străine: Bosnia și Herțegovina, Confederația Elvețiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Muntenegru, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Bulgaria, Republica Cap Verde, Republica Croația, Republica Turcia, Republica Estonia, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Lituania, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Serbia, Republica Slovenia, România.
 • documentele emise de statele membre ale Comunității Statelor Independente,
 • documentele emise de statele cu care Republica Moldova are încheiate tratate bilaterale, inclusiv prin succesiune:
  • Letonia;
  • Lituania;
  • România;
  • Republica Cehă;
  • Republica Slovacă;
  • Republica Ungaria.
Programare
online