Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

INFORMAȚII GENERALE

Extras multilingv de pe actul de stare civilă

Extrasul multilingv de pe actul de stare civilă (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr.16 semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Domeniul teritorial al Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976: Bosnia și Herțegovina, Confederația Elvețiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Muntenegru, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Bulgaria, Republica Cap Verde, Republica Croația, Republica Turcia, Republica Estonia, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Lituania, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Serbia, Republica Slovenia, România.

Categorii de solicitanți

Extrasul multilingv de pe actul de stare civilă se eliberează la solicitare:

  • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  • rudelor de gradul I-II (dovada gradului de rudenie se face cu actele de stare civilă sau cu certificatele de stare civilă);
  • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
  • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial din numele persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Programare
online