Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Legalizarea documentelor de stare civilă

TERMENE ȘI TARIFE

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online