Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară (R)

DOCUMENTE NECESARE

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară  în locuinţa proprietate privată asupra căreia solicitantul nu are dreptul de proprietate şi nu dispune de document ce atestă dreptul de folosinţă  (contract de locaţiune) precum și în cazul în care dreptul de proprietate al acesteia asupra locuinței în Registrul bunurilor imobile este înregistrat provizoriu.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

  1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
  2. documentul ce atestă dreptul de proprietate, prezentarea documentelor ce atestă dreptul de proprietate asupra locuinței ne este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica această informație în Registrul bunurilor imobile;
  3. declaraţia de primire în spaţiul locativ depusă în scris de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau solicitantul prezintă declarația respectivă autentificată de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie – în cazul în care proprietarul/coproprietarii sunt persoane fizice;
  4. demersul de primire în spaţiul locativ depus de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei în cazul în care aceștia sunt persoane juridice.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinței în Registrul bunurilor imobile este înregistrat în temeiul contractului de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viața, declarația de primire în spațiu locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară se depune și de către beneficiarul întreținerii.

În cazul în care locuinţa este proprietate privată a persoanei juridice, solicitantul prezintă suplimentar extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru a stabili administratorul persoanei juridice respective. Prezentarea acestui extras nu este obligatorie dacă persoana responsabilă de recepționarea cererii poate verifica această informaţie prin Registrul de stat al unităţilor de drept. 

În cazul în care locuinţa este proprietate comună pe cote-părţi şi are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, declaraţia de primire în spaţiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a persoanelor pe adresa unei intrări se depune doar de către proprietarul sau coproprietarii cotei-părţi în a căror folosinţă se află intrarea respectivă.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară solicitantul achită:

  • taxa de stat 10 lei;
  • tariful 30 lei.

În cazul în care înregistrarea la domiciliu are loc cu radierea concomitentă de pe adresa de domiciliu anterioară solicitantul achită taxa de stat și tariful de 50 de lei.

Înregistrarea la reşedinţa temporară a persoanei în locuinţa proprietate privată, transmisă în folosinţă în temeiul contractului de locaţiune

Înregistrarea la reşedinţa temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

  1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
  2. contractul de locaţiune.

Înregistrarea la reședința temporară se efectuează pe perioada pe care a fost transmisă în folosință locuința, indicată în contractul de locațiune.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la reședința temporară solicitantul achită taxa de stat și tariful 30 lei. În cazul în care înregistrarea la reședința temporară are loc cu radierea concomitentă de pe adresa de reședință temporară anterioară solicitantul achită taxa de stat și tariful de 50 de lei.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară în locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare

În locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare pot fi înregistrate la domiciliu sau la reşedinţa temporară persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei respective, precum şi membrii familiei acestora în temeiul următoarelor documente:

  1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
  2. bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condiţiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat până la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare.

În cazul înregistrării persoanelor incluse în bonul de repartiţie nu se depune declaraţia de primire în spaţiul locativ de către persoanele care sunt înregistrate deja la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a membrilor familiei ai persoanelor incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei, se depune suplimentar declaraţia de primire în spaţiul locativ de către persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei în cazul în care aceştia sunt înregistraţi la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat  10 lei și tariful 30 lei. În cazul în care înregistrarea la domiciliu va avea loc cu radierea concomitentă de pe adresa de domiciliu anterioară solicitantul va achita taxa de stat și tariful de 50 de lei.

Programare
online