Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Autorizarea emigrării

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoarem 150 lei1
gratuit1, 3a
10 zile lucrătoarem1 300 lei1
150 lei1, 4
gratuit1, 3a
5 zile lucrătoarem 450 lei1
gratuit1, 3a

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992


3aCondițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 81 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


4Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 8 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Pentru serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, modificarea termenului de executare a comenzii se efectuează numai în temeiul cererii, depuse la Agenţia Servicii Publice de către solicitantul sau reprezentantul său legal, sau reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoana care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale.

Programare
online