Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova, cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani (eCA)

ÎNLESNIRI

Denumirea serviciului Termen Tarif
Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eСА) cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani:

20 zile lucrătoare

620 lei

a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974) :
a1) la prima eliberare a buletinului de identitate electronic cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitate din stânga Nistrului şi în municipiul Bender;
a2) la prima eliberare a buletinului de identitate electronic cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
a3) la prima eliberare a buletinului de identitate electronic cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)
b) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea* buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu
  c) persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război, la schimbarea* buletinului de identitate o singură dată
  d) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, la schimbarea* buletinului de identitate o singură dată
e) victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne
f) persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora
g) donatorilor voluntari permanenţi de sânge şi/sau componente sangvine de categoria I, care au donat sânge şi/sau componente sangvine pe parcursul a cel puţin 5 ani consecutiv şi continuă această activitate, la schimbarea buletinului de identitate, o singură dată
i) în cazul modificării/completării/ rectificării adresei de domiciliu a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau al buletinului de identitate (CA) de generaţia II 1 zi lucrătoare 750 lei
h) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau al buletinului de identitate (CA) de generaţia II 1 zi lucrătoare 750 lei
Preschimbarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eCA) la solicitarea actualizării certificatului cheii publice pentru buletinul de identitate electronic eliberat până la data de 8 iulie 2019 1 zi lucrătoare gratuit
Programare
online