Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)

ÎNLESNIRI

Categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului  de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova sunt stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

  1.  pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii şi persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  2. persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  4. persoanelor domiciliate în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender, la prima eliberare a actului de identitate de uz intern, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  5. persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, la prima eliberare a actului de identitate de uz intern, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
  6. persoanelor aflate la tratament prin constrângere, în arest preventiv sau reţinute de organele de drept;
  7. victimelor traficului de fiinţe umane, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, sau de structurile teritoriale de asistenţă socială, sau de Ministerul Afacerilor Interne;
  8. cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care în ziua desfăşurării scrutinului electoral nu deţin act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condiţiile legii.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate provizoriu, în mod gratuit, se examinează în ziua adresării solicitantului.

Programare
online