Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare

  1. buletinul de identitate aflat în posesie;
  2. documentele de stare civilă care atestă schimbări în starea civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei), în cazul în care titularul şi-a modificat acest statut după obţinerea ultimului act de identitate şi informaţia despre modificările respective nu au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei.
Programare
online