Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

ÎNLESNIRI

Serviciile de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 1. persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la reabilitare sau la recuperare peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea biletului gratuit pentru reabilitare sau recuperare peste hotarele Republicii Moldova, acordat în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor şi beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010;
 2. persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea trimiterii la tratament;
 3. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub 1 an, care vor pleca la reabilitare, recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii sau în baza demersului instituţiei medicale în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an, internaţi în instituţia medicală respectivă care necesită tratament medical urgent peste hotarele Republicii Moldova;
 4. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 5. participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial.

Categoriile de persoane menţionate la punctele 1. şi 2. care declară pierderea sau furtul paşaportului aflat în termen de valabilitate sau prezintă paşaportul deteriorat aflat în termen de valabilitate nu beneficiază de gratuitate la eliberarea paşaportului nou, cu excepţia situaţiei în care termenul de valabilitate al paşaportului deteriorat, declarat pierdut sau furat, va expira în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Categoriile de persoane menţionate mai sus beneficiază de gratuitate la eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova numai în cazul în care nu deţin paşaport valabil sau termenul de valabilitate al acestuia expiră în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv – 20 de zile lucrătoare, cu excepţia cererii pentru eliberarea paşaportului copiilor cu vârsta sub 1 an care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii sau în baza demersului instituţiei medicale, care se examinează în termen de până la 1 zi lucrătoare.

 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Specimen
 • Documente necesare
 • Înlesniri
 • Programare on-line
 •  

  Pașaportul este disponibil pentru livrare. Pentru detalii contactați Call-centrul 14-909, sau (+373 22) 25-7070.

  Programare
  online