Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (G1)

INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu art. 16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrându-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20 lit. a)–d).

Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art. 23 lit. c) nu o mai poate redobândi, iar în restul cazurilor stipulate la acest articol o poate redobândi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare
    online