Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoarem,e 60 lei
gratuit1
10 zile lucrătoarem1,e 120 lei
5 zile lucrătoarem,e 180 lei
1 zi lucrătoarem1 240 lei
În ziua adresăriim1 300 lei

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992.


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online