Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă), se prezintă următoarele documente:

  1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
  3. documente de stare civilă, după caz, care constituie temei pentru explicarea autenticităţii sau altor situaţii legate la întocmirea actelor de stare civilă.
Programare
online