Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă)

INFORMAȚII GENERALE

Certificat explicativ ce confirmă autenticitatea documentelor de stare civilă sau explică alte situații legate de întocmirea actelor de stare civilă

Serviciul de eliberare a certificatului explicativ face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea sau infirmarea autenticității unor acte sau documente de stare civilă, precum și întru explicarea modului, condițiilor și altor aspecte legate de înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă.

Categorii de solicitanți

Certificatul explicativ (din domeniul stare civilă) se eliberează la solicitare:

  • persoanei fizice, cetățean al Republicii Moldova;
  • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
  • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
  • reprezentantului împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Programare
online