Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice

TERMENE ȘI TARIFE

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice referitor la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, la solicitarea persoanelor juridice de drept privat și a persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public (pentru fiecare persoană despre care se solicită informație)

Termen Tarif Locul prestării
15 zile lucrătoare 60 lei
gratuit12
10 zile lucrătoare 120 lei
5 zile lucrătoare 180 lei
1 zi lucrătoare 240 lei

12Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, subpct. 2) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online