Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice

INFORMAȚII GENERALE

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice referitor la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, la solicitarea persoanelor juridice de drept privat și a persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public (pentru fiecare persoană despre care se solicită informație)

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei ce vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu și/sau reşedinţa temporară, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată, repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova etc. se eliberează, persoanelor juridice de drept privat (inclusiv notarilor, avocaţilor) şi persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public, pe foaia cu antet a Agenţiei Servicii Publice sau a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii.

Cererea pentru eliberarea extraselor din Registrul de stat al populaţiei se depune la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei generale acte de identitate (municipiul Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, nr. 42, biroul 103 şi biroul 104) sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Extrasul din registre se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului persoanei juridice la prezentarea documentelor ce atestă dreptul de reprezentare la subdiviziunea structurală unde a fost depusă cererea sau, după caz, la subdiviziunea unde a fost solicitată eliberarea.

Programare
online