Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Prelevarea imaginii faciale și eliberarea fotografiei (pentru 2 foto)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
Până la 1 oră 30 lei
gratuit13

13Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 3 subpct. 5) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

  • Termene și tarife
  • Programare
    online