Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Luarea la evidenţă de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale (înscrierea în Registrul de stat a datelor despre crearea, modificarea, reorganizarea şi dizolvarea)

TERMENE ȘI TARIFE

Evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat, Hotărârii Guvernului nr.272/2002 despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor de drept” şi Hotărârea Guvernului nr.1004/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale.

Pentru a fi luate la evidenţa de stat organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor prezenta la subdiviziunea competentă a Agenția Servicii Publice, pe suport de hârtie sau electronic, formularul completat, conform anexei la Regulament. Luarea la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării documentelor la subdiviziunea competentă a Agenția Servicii Publice.

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare gratuit
  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online