Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Luarea la evidenţă provizorie a agenţilor economici înregistraţi de autorităţile din stânga Nistrului (inclusiv modificarea datelor înscrise în Registrul de stat)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare gratuit

Programare
online