Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei organizației necomerciale străine

 

TERMENE ȘI TARIFE

a) organizația sindicală:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

b) instituția publică:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

c) organizația de mediere:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

d) asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

e) asociația patronală:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 90 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

f) asociația obștească:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit

g) fundația:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

h) instituția privată:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

i) comitet sectorial pentru formare profesională:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

j) cult religios:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

k) comunitate religioasă:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

l) instituția religioasă:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit CM Chişinău 2

m) partid politic:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice gratuit19 CM Chişinău 2

n) grup de acțiune locală:

Termen Tarif Locul prestării
15 zile calendaristice 1149 lei
gratuit18
CM Chişinău 2

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR ŞI/SAU COMPLETĂRILOR ÎN ACTELE DE CONSTITUIRE

Denumirea Acte necesare
Actele necesare pentru dizolvarea şi radierea din Registrul de stat a organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea conducătorului partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor în statutul/programul partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor în actele de constituire ale organizaţiilor necomerciale
Actele necesare cu privire la înregistrarea reorganizării organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea sucursalei persoanei juridice autohtone

18Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.


19 Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea nr. 294/2007 privind partidele politice.

Programare
online