Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de broker vamal

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Desfăşurarea activității licențiate în conformitate cu Codul vamal şi cu alte acte normative.
 2. Dispunerea de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal.
 3. Dispunerea de echipamente informaţionale şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informaţional vamal.
 4. Neadmiterea încălcărilor sistematice ale reglementărilor vamale şi/sau fiscale care aduc prejudiciu bugetului de stat.
 5. Dispunerea, pentru asigurarea responsabilităţii pentru plăţile vamale calculate, de 2 000 000 (două milioane) lei moldoveneşti sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanţie bancară eliberată pe numele organului vamal.
 6. Corespunderea altor cerinţe prevăzute de lege.

Temeiul legal:

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online