Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de broker vamal

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

 • Copia extrasului din Registrul bunurilor imobile* sau copia contractului de locațiune pentru imobilul ce va fi utilizat în scopul desfășurării activității licențiate.
 • Copia actelor ce confirmă dispunerea de 2 000 000 lei moldoveneşti sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanție bancară eliberată pe numele organului vamal.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).


*Documentele verificate prin procedura ghişeului unic

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online