Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de întreţinere a cazinoului

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei:

 • Extrasul din registrul bunurilor imobile* sau copia contractului (contractelor) de locaţiune a încăperii în care se va desfăşura activitatea licenţiată.
 • Situaţia financiară pentru perioada de gestiune, confirmată prin raportul auditorului, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puţin de un an, ultima situaţie financiară (trimestrială, semestrială etc.).
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază şi asupra celor specifice, precum şi asupra programelor de aplicaţie folosite la desfăşurarea activităţii respective.
 • Lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea denumirii, a numărului de fabricaţie, a categoriei şi tipului acestuia, a anului şi lunii fabricării, precum şi a locului instalării.
 • Certificatul/raportul de inspecţie a mijloacelor de joc de bază, eliberat de organismul de inspecţie şi recunoscut de către autoritatea competentă, iar pentru produsele noi din domeniul jocurilor de noroc – certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat şi recunoscut de către autoritatea competentă.
 • Dovada deţinerii unei garanţii financiare care va asigura plata câștigurilor pentru jucători.
 • Regulamentul-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc şi regulile de joc.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din  Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).


*Documentele care se verifică în baza ghişeului unic.

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online