Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

Importul alcoolului etilic

 1. Importul şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.
 2. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 3. Depozitarea alcoolului etilic importat numai în depozite-tip.
 4. Neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat.
 5. Deţinerea avizului prealabil eliberat de organul de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice la solicitarea autorităţii de licenţiere (pentru importul alcoolului etilic).
 6. Conformarea activităţii întreprinderii la Art. 8 alin. (1) al Legii nr. 116 din18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (în cazul desfăşurării activităţii licenţiate, în cadrul obiectelor industrial periculoase) (pentru fabricarea, păstrarea şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic sau a alcoolului etilic distilat).
 7. Neadmiterea transmiterii, direct sau indirect, licenţei altor agenţi economici.

Temeiul legal:

Importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate

 1. Deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite specializate, acoperite şi îngrădite (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice).
 2. Marcarea în modul stabilit a producţiei alcoolice supuse accizării cu timbru de acciz, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.
 3. Importul şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.
 4. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 5. Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii, decât celei alcoolice.
 6. Neadmiterea transmiterii, direct sau indirect, licenţei altor agenţi economici.

Temeiul legal

Importul şi comercializarea angro a berii importate

 • Deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere.
 • Importul şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice importate, în limita prognozei sortimentului prezentat anual.
 • Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare.
 • Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii, decât celei alcoolice.

Temeiul legal

Programare
online