Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

DOCUMENTE NECESARE

Importul alcoolului etilic

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei: importul alcoolului etilic
  1. Documentul care confirmă deţinerea în proprietate a depozitului-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
  2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
  3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic).
  4. Copia de pe contractul de distribuție sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuție (pentru comercializarea angro a producției alcoolice).

Importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei: importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate

  1. Copia de pe contractul de distribuție sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuție (pentru comercializarea angro a producției alcoolice).
  2. Copia de pe actul de proprietate sau de locaţiune asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).
  3. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Importul şi comercializarea angro a berii importate

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei: importul şi comercializarea angro a berii importate
  1. Documentul care confirmă deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2.
  2. Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).


*Documentele verificate prin procedura ghişeului unic.

Programare
online